Bible v elektronické podobě

překlady Bible do češtiny

 
  Bible

České překlady

Původní texty

moduly SWORD (AndBible, PocketBible, ...)

Odkazy

 
 
PNS

Svaté Písmo — Překlad nového světa

 • stránky překladu: jw.org
 • číst online: jw.org nebo wol.jw.org
 • audio, ebooks: mp3, aac, pdf, epub
 • oficiální aplikace: JW Library
         mnoho jazyků včetně češtiny
         pro různé platformy (Android, iOS, Windows, ...)
 • SWORD modul
               různé platformy: Android, iOS, Windows, ...
Pavlík

Bible Kralická revidovaná

 • stránky překladu: www.bkr.cz
               Jde o jazykovou revizi Bible Kralické
                 ... projekt zatím není dokončen ...
                 ... a ani se na něm aktuálně nepracuje ...
 • e-books (pdf):
                            Jan (2011)
Pavlík

Bible — Pavlíkův studijní překlad

 • stránky překladu: www.milos-pavlik.eu
               překlad celé Bible do češtiny vydán knižně
               a dá se i stáhnout jako pdf
 • e-books: stáhnout pdf
 • číst online: obohu.cz/bible
 • SWORD modul
               různé platformy: Android, iOS, Windows, ...
 • pro Windows: aplikace "DAVAR"
Bible CSP

Bible — Český studijní překlad

Slovo na cestu

Bible — Slovo na cestu

Bible21

Bible — Překlad 21. století

Studijní Bible21

 • tento projekt běží a jsou uvolňovány dílčí výsledky
 • stránky překladu: bible21.cz – sekce věnovaná SB21
 • e-books (pdf):
                            Daniel (3/2017)
                            Jan (12/2013)
                            1. a 2. Timoteovi, Titovi (12/2017)
                            1. až 3. Jana (3/2018)
Jeruzalémská Bible

Jeruzalémská Bible

 • stránky překladu: www.jeruzalemskabible.cz
 • číst online: obohu.cz/bible
               (část hebrejských Písem – pracovní verze)
 • SWORD modul
               různé platformy: Android, iOS, Windows, ...
               (část hebrejských Písem – pracovní verze)
 • pro Windows: aplikace "DAVAR"
               (část hebrejských Písem – pracovní verze)
ČEP

Bible — Český ekumenický překlad

Ondřej Petrů

Překlad Odřeje Petrů (Nový Zákon)

František Žilka

Překlad Františka Žilky (Nový Zákon)

Pentateuch

Český rabínský překlad (Pentateuch)

Bible21

Staročeské překlady a redakce

 
 
aktualizace: 29. 3. 2019Reklama:
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich