Bible v elektronické podobě

překlady Bible do češtiny

 
  Bible

České překlady

Původní texty

moduly SWORD (AndBible, PocketBible, ...)

Odkazy

 
 
PNS

Svaté Písmo — Překlad nového světa

Pavlík

Bible Kralická revidovaná

 • stránky překladu: www.bkr.cz
               Jde o jazykovou revizi Bible Kralické
                 ... projekt zatím není dokončen ...
                 ... ani se na něm asi nepracuje ...
 • e-books (pdf):
                            Jan (2011)
Pavlík

Bible — Pavlíkův studijní překlad

Bible CSP

Bible — Český studijní překlad

Slovo na cestu

Bible — Slovo na cestu

Bible21

Bible — Překlad 21. století

Studijní Bible21

 • tento projekt běží a jsou uvolňovány dílčí výsledky
 • stránky překladu: bible21.cz – sekce věnovaná SB21
 • e-books (pdf):
                            Daniel (3/2017)
                            Jan (12/2013)
                            Ef., Fil., Kol., Filem. (2/2020)
                            1. a 2. Tim., Titovi (12/2017)
                            1. až 3. Jana (3/2018)
                            Juda (12/2020)
Jeruzalémská Bible

Jeruzalémská Bible

 • stránky překladu: www.jeruzalemskabible.cz
 • číst online: obohu.cz/bible
               (část hebrejských Písem
                 – pracovní verze)
 • SWORD modul
               Android, iOS, Windows, ...
               (část hebrejských Písem
                 – pracovní verze)
 • pro Windows: aplikace "DAVAR"
               (část hebrejských Písem
                 – pracovní verze)
ČEP

Bible — Český ekumenický překlad

Ondřej Petrů

Překlad Odřeje Petrů (Nový Zákon)

František Žilka

Překlad Františka Žilky (Nový Zákon)

Pentateuch

Český rabínský překlad (Pentateuch)

Bible21

Staročeské překlady a redakce

 
 
aktualizace: 3. 11. 2022Reklama: